Головна » Статті » Мої статті

Технологія проблемного навчання

 Презентація виступу http://matema.at.ua/tekhnologija_problemnogo_navchannja.pptx

 

Технологія проблемного навчання

 

«Дух часу, взаємини між людьми –

все це залежить від того, які ми з

вами,яка школа, що їй народ ввіряє

своє майбутнє»

В. О. Сухомлинський.

 

 

Зростити особистість мислячу, самостійну, творчу – соціальне

замовлення інформаційного суспільства. Уміння працювати з інформацією

упродовж життя: здобувати її, переробляти, застосовувати для

індивідуального розвитку і самовдосконалення, передавати і в результаті -

уміння спілкуватися повинно стати невід’ємною рисою життя людини ХХІ

століття.

Тому школа покликана виховати людину з широким розумінням своїх

громадянських обов’язків, з незалежним високорозвиненим розумом, таку

людину, яка ніде, ні за яких обставин не загине морально і фізично, проведе в життя свою незалежну думку. Ця людина має бути успішною.

Важлива роль у формуванні саме такої людини належить проблемному

навчанню.

Слайд 1

Проблемне навчання - психолого-дидактична система змісту, методів, форм і засобів розвиваючого навчання, яка надає учням можливість активно оволодівати новими знаннями й способами дії у процесі індивідуального і спільного пошуку, прискорюючи становлення їхніх пізнавальних потреб та інтересів, емоцій, волі

Слайд 2


 

Технологія проблемного навчання найбільш популярна у всіх сферах освіти. Отримала своє поширення в 20-30-х роках в радянській і зарубіжній школі. Заснована була на теоретичних положеннях американського філософа, психолога і педагога Дж. Дьюї. Цією проблемою опікувалися педагоги та психологи: Лернер І. Я., Махмутов М. І.,Савченко О. Я., Митник О. Я., Байбара Т. М., Матвогикін А. М., Алексюк А. М., Сухомлинський В. О..

Слайд 3

Завдання проблемного навчання:

 • Розвиток мислення, здібностей учнів, їх творчих умінь

 • Виховання активної творчої особистості, яка вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми

 • Засвоєння знань, умінь, які самостійно здобуті в ході активної пізнавальної діяльності

Цільові орієнтації технології проблемного навчання

 • Придбання знань, умінь і навичок

 • Засвоєння учнями способів самостійної діяльності

 • Розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів

 • Активізація пізнавальної діяльності учнів

Слайд 5

Отже проблемне навчання реалізує три основні цілі:

Допомагає сформувати в учнів необхідну систему знань, умінь і навичок.

Дає можливість досягти високого рівня розвитку учнів, розвитку здатності до самонавчання, самоосвіти.

Формує особливий стиль розумової діяльності, дослідницьку активність і самостійність учнів.

Слайд 6

Система методів проблемного навчання (І.Я. Лернер, М.М. Скаткін) :

 • Пояснювально – ілюстративний

 • Репродуктивний

 • Проблемне викладання

 • Частково – пошуковий

 • Дослідницький

І.Я.Лернер і М.М.Скаткін вважають, що така система методів навчання демонструє поступовий перехід від методів, що передбачають порівняно невелику самостійність учнів, до методів, що спирається на їх повну самостійність.

В цьому плані традиційна система навчання має значні недоліки порівняно з проблемним навчанням

Слайд 7

Переваги проблемного навчання

 • Вчить мислити логічно, науково, творчо

 • Робить навчальний матеріал більш доказовим та переконливим

 • Сприяє формуванню стійких знань

 • Впливає на емоційну сферу учнів, формує впевненість, радість, задоволення від розумової діяльності

 • Формує елементарні навички пошукової, дослідницької роботи

 • Активно формує та розвиває позитивне ставлення, інтерес до навчання

Слайд 8

Рівні проблемності за складністю

 • І-й: вчитель допомагає учням організувати роботу й надає їм інформацію, необхідну для розвязання проблеми;

 • ІІ-й: учитель спільно з учнями аналізує ситуацію і підводить їх до проблеми, а вони самостійно формулюють завдання і вирішують його;

 • ІІІ-й: учні самостійно формулюють і розвязують проблему без сторонньої допомоги

Слайд 9

Основні поняття теорії проблемного навчання

 • Проблемна ситуація

 • Проблемне запитання

 • Проблемна задача

 • Проблемне завдання

Проблемне навчання реалізується успішно лише при певному стилі спілкування між учителем і учнем. У результаті такого спілкування у вигляді діалогу, який повинен бути підготовлений попереднім досвідом дітей, повинна виникнути проблемна ситуація, спрямована на підтримку пізнавальної, розумової активності учнів.

Навчальний матеріал намагаюся подавати таким чином, щоб рівень проблемності закономірно зростав в міру нагромадження учнями досвіду творчої роботи. Вважаю, що найкращий результат досягається тоді, коли проблемна ситуація дивує учня, викликає в нього інтерес, бажання розібратися.

Слід зазначити, що завдання повинні відповідати інтелектуальним можливостям учнів, бо дуже просте для них завдання чи навпаки дуже складне, не створює проблемної ситуації. В першому випадку учні знають, як його розв'язувати, а в другому - вони не намагатимуться його розв'язувати із-за його складності.

Інноваційні технології, які є провідними в моїй роботі (новітні інформаційні технології; особистісно-орієнтована технологія; технологія формування творчої особистості; проектна технологія), шляхом взаємодії удосконалюють урок в цілому, підвищують його ефективність та є ключовими для реалізації технології проблемного навчання на уроках математики.

 

 

Приклади проблемних завдань

1. При вивченні систем числення можна запропонувати таке завдання.

Відомо, що якщо два натуральних числа мають різну кількість розрядів,

то більше число, у якого більше розрядів. Однак нерівність 101< 15

може бути вірним. Як таке може бути?

2. Тема «Відсотки».

У конкурсі брали участь дві групи. З 311групи - 50% учнів, а з 411 - 40%. При підрахунку виявилося, що кількість учасників з кожної групи однакова. Чому?

3. Тема «Об'єм прямокутного паралелепіпеда».

Довжина плавального басейну 200 мширина 50 м. В басейн налили 2 000 000 л 

води. Як ви вважаєте, чи можна плисти в цьому басейні?

4. Відомо, що любе число в нульовій степені дорівнює нулю. Чому? Як довести?

 

Пізнавальні завдання

Величезне значення для активізації пізнавальної діяльності мають пізнавальні завдання. Якщо учень сприймає завдання як проблему і самостійно її вирішує, то це є найголовніша умова розвитку його розумових здібностей.

Типологія завдань.

1. Завдання з несформулированным питанням.

Приклад. Шоколад коштує 15 руб., коробка цукерок 30 руб. Вкажіть всі можливі питання по умові завдання.

2. Завдання з відсутніми даними.

Приклад. Відомо, що sin = 0.6. Чи можливо знайти cos ?

Учням ставлять запитання:

Чому не можна дати відповідь на запитання задачі?

Чого не вистачає?

Що потрібно додати?

Доведи, що тепер завдання точно можна буде вирішити?

3. Задачі із зайвими даними.

4. Завдання з кількома рішеннями.

Приклад. Спрощення тригонометричних виразів. Розв'яжіть задачу кількома способами. Який з них найбільш простий.

5. Завдання з мінливим змістом.

Приклад. Вихідна задача. Туристи пройшли за день 20 км, що склало 40% наміченого маршруту. Яка довжина маршруту?

Другий варіант. Туристи пройшли за день 20 кмі їм залишилося пройти 60% наміченого маршруту. Яка довжина маршруту?

6. Завдання на доказ.

Приклад. Доведіть, що

7. Завдання на міркування, логічне міркування.

Приклад. Обчисліть площу фігури обмеженої лініями: у=х2 і у =3х - 2


 


 

Створення проблемних ситуацій

Проблемна задача №1.

Довжина акваріума 80 см, ширина 45 см, а висота 55 см. Скільки води треба влити в цей акваріум, щоб рівень води був нижче верхнього краю акваріума на 10 см?

Проблема: не знають поняття обсягу і формулу для знаходження об'єму паралелепіпеда.

Учні вибирають необхідну їм інформацію, використовуючи текст підручника. Обговорюють рішення задачі, роблять висновки, записують формулу в зошиті.

Проблемна задача №2.

Довжина плавального басейну 200 мширина 50 м. В басейн налили 2 000 000 л води. Можна плисти в цьому басейні?

Проблема: невідповідність одиниць вимірювання.

Учні шукають шляхи розв'язання задачі, використовуючи розповідь вчителя про одиниці вимірювання обсягів.

Проблемна задача №3.

Усі грані куба пофарбували червоною фарбою і розпиляли його на n3 маленьких однакових кубиків. Виведіть формулу для знаходження кількості кубиків, що не мають жодної пофарбованої межі.

Для вирішення учні використовують забарвлену модель куба і по ній встановлюють зв'язок між обсягом і кількістю маленьких кубиків.

Проблемна задача №4.

Об’єм, який звільняє поршень при переміщенні від верхньої мертвої точки до нижньої мертвої точки називають робочим об’ємом циліндра, а хід поршня – відстань по осі циліндра між верхньою мертвою і нижньою мертвою точками. Обчислити об’єм паливної суміші, яка потрібна для роботи чотирициліндрового двигуна, якщо діаметр циліндра 110 мм, а хід поршня 125 мм.

Проблемна задача №5.

На малюнку зображено трактор на схилі. Як відомо з фізики, для стійкості тіла на похилій площині необхідно, щоб вертикаль, проведена через центр мас, не виходила за межі опори тіла. Вам необхідно знайти:

а) граничний кут підйому цього трактора;

б) кут поперечної статичної стійкості на схилі

Висновок. Використання технології проблемного навчання вимагає від мене значних витрат часу при підготовці уроків, оскільки сформулювати проблемне питання досить складно, важливо продумувати кожне завдання і кожне слово, щоб вони викликали утруднення в учнів і в той же час не відбили бажання це утруднення подолати. Досить багато часу витрачається і на уроці на вирішення тієї чи іншої проблеми, але цей час більш цінний в порівнянні з тим, що витрачався б на подачу готових знань.

Список використовуваної літератури

1. Горіна В.П. Які завдання можна називати проблемними під час навчання математики. / Початкова школа. – 2002. - №.5 –с.109.

2. Леонтьєв О.Н. Потреби, мотивація, емоції. – М., 1971.

3.Матюшкин А.М. Проблемні ситуації у мисленні і навчанні.

4.МахмутовМ.И. Проблемне навчання: основні питання теорії. – М.: Педагогіка, 1975.

Категорія: Мої статті | Додав: ЦПЛ (16.04.2016)
Переглядів: 735 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вітаю Вас,  
П`ятниця, 28.02.2020